Mua máy đóng đai thùng Đài Loan chất lượng có tốt không?

Mua máy đóng đai thùng Đài Loan chất lượng có tốt không?

Đây là câu hỏi của một khách hàng đã hỏi tôi ngày hôm qua. Đến khi gặp trực tiếp anh ấy và nói về máy đóng đai tôi cảm thấy anh ấy vẫn hoài nghi về máy đóng đai thùng đến từ Đài Loan. Tôi đã hỏi anh ấy một câu hỏi: ” Anh đã…