Tại sao máy đóng đai là chìa khóa thành công đối với ngành đóng gói

Với tốc độ dẫn đầu thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài về Việt Nam, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những ngành có nhu cầu lớn về tiếp cận, máy móc, thiết bị mới ở nước ta. Song song sự tằng trưởng tiêu dùng cũng khiến ngành bao…